Dr. Stephanie Wante

Dr. Stephanie Wante is huisarts. Daarnaast is ze ook erkend arts bij politiezone RIHO en bij defensie.

Stephanie is gehuwd met Stijn Desmet en mama van Lowiek, Lukas en Elodie.