Het online inboeken van afspraken willen we voorbehouden
voor eigen (GMD-houdende) patiënten van de praktijk.

Team

  tekstje   tekstje   tekstje  

 

Visie

Wij willen onze patiënten een kwalitatieve, wetenschappelijk gefundeerde, geneeskundige verzorging aanbieden. Wij verbinden ons ertoe hiervoor regelmatig bijscholing te volgen, onderling overleg te plegen en de huidige inzichten in de medische wetenschap consequent toe te passen.

Als huisarts vinden wij het belangrijk om een integrale, persoonlijke aanpak van gezondheidsproblemen na te streven. Dit betekent dat wij naast de medische en technische aspecten van de patiëntenzorg ook aandacht hebben voor de persoonlijke en emotionele ziektebeleving van onze patiënten.

Wij geloven dat samenwerken als groepspraktijk onze patiënten de meeste waarborgen biedt voor een kwalitatieve geneeskunde en continuïteit van zorgen.